Podotherapie

Houdings-corrigerende therapie door middel van inlegzolen

Wat is Podotherapie?

Podotherapie is een houdings-corrigerende therapie door middel van inlegzolen. De therapie berust op het verschijnsel dat elke standsafwijking van de voeten een standsafwijking hoger in het lichaam tot gevolg heeft. Omgekeerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en houdingsverandering kunnen verscheidene klachten tot gevolg hebben, waaronder chronische knie-, heup-, lage rug- en nekklachten.

Onderzoek en behandeling

Het podologisch onderzoek bestaat uit: Een inleidend gesprek met betrekking tot de voorgeschiedenis van de klachten, waar en wanneer deze klachten optreden. Onderzoek van nek, wervelkolom, bekken, benen en voeten, waarbij onderlinge verschillen of asymetrieën van het lichaam nauwkeurig worden bekeken. Onderzoek van zowel het staan als het lopen.

Door middel van dit onderzoek kunnen wij vaststellen of er misschien een onregelmatigheid bestaat in de manier van staan of lopen. Een lichaam kan optimaal functioneren, wanneer de voeten, knieën, heupen en hoofd in harmonisch evenwicht zijn en het zich met een minimum aan energie kan voortbewegen. Er kunnen verscheidene metingen worden verricht:
Beenlengten (eventueel onderlinge verschillen), scheefstand van het bekken, krommingen van de wervelkolom en verschillen in spierspanning.

Met behulp van de podoscoop (voetspiegel) kan het totale drukvlak van de voetzolen worden bekeken en geïnterpreteerd. Terwijl de patiënt op de voetspiegel staat, brengt de podoloog dunne elementjes onder de voetzool aan. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een steunzool vervaardigd.

Hoewel het lichaam snel reageert op deze verandering, heeft het toch nog enige tijd nodig om zich aan te passen. Dit kan zich uiten in spierpijnen van korte of langere duur. De podo-posturaal therapeut werkt dan ook met een opbouwsysteem. Gewoonlijk volgen na het eerste onderzoek, met een tussenpoos van enkele weken een controle gevolgd door een controle na 6 maanden. In principe hebben de zooltjes een tijdelijk karakter: als de gestimuleerde spiergroepen zich hebben hersteld en de houding is verbeterd, waardoor de klachten zijn verdwenen, kunnen de zooltjes in overleg met de therapeut weer worden weggelaten. Deze therapeutische aanpassing mag niet worden gezien als een steunzool! Steunzolen ondersteunen de gewrichten van de voeten zodat deze gewrichten in een andere houding komen te staan.

Voettypen en houding

De normale voet

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met een dergelijke houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet, dat men een zodanige houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje asymmetrie in de houding is normaal.

De holvoet

Hierboven ziet u de holvoet. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Rug-, nek- en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties zoals staan, liggen, zitten en/of bij bewegen.

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Klachten aan de knie en lage rug, hoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg.

De voetklachten nemen bij het bewegen toe en verminderen bij rust.

Adviezen